El Cul Del Món

Restaurant

Segueixi la nostra vídeo guia si amb les indicacions del seu GPS o de Google Maps no troba El Cul Del Món.

El punt de partida és la coneguda rotonda del pont de Pedret.